Menu
   
      Parazytologia
 
  Relacje inwestorskie
 


 
 • AUTOMATYCZNY SYSTEM DO ANALIZY PARAZYTOLOGICZNEJ • Pełna automatyzacja procesu analizy kału

 • Precyzyjne wyniki badań

 • Niskie koszty użytkowania

 • Prostota użytkowania

 • Poprawa bezpieczeństwa warunków pracy

 • Proces całkowicie zamknięty

        

 

 • Dostępne w 2 rozmiarach: Mini i Midi

 • Minimalna objętość odczynników

 • Bez konieczności mycia

 • Pełne wykorzystanie próbki

 • Duża klarowność preparatu

 • Trójwymiarowe filtry łatwiej separujące jaja, larwy, cysty i oocysty


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.