Menu
   
      Biuro Obsługi Klienta
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Godziny pracy 7.00 - 16.00

email: zamowienia@cormay.pl

Kierownik Biura Obsługi Klienta

tel. (81) 749 44 31
fax (81) 749 44 23

Specjalista ds. sprzedaży

tel. (81) 749 44 33

Specjalista ds. sprzedaży

tel. (81) 749 44 32


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.