Menu
   
      Nasze adresy
 
  Relacje inwestorskie
 


 

ADRES SPÓŁKI (NIE DO KORESPONDENCJI)

PZ Cormay S.A.
05-092 Łomianki
ul. Wiosenna 22
tel. (22) 751 79 10
fax (22) 751 79 11

NIP: 1181872269
REGON: 140777556

e-mail: office@cormay.pl
 
ADRES KORESPONDENCYJNY

PZ Cormay S.A.
Ursynów Business Park
02-785 Warszawa
ul. Puławska 303
tel. (22) 751 79 10
fax (22) 751 79 11

e-mail: office@cormay.pl

 

ODDZIAŁ LUBLIN
20-150 Lublin
ul. Rapackiego 19A
tel. (81) 749 44 00
fax (81) 749 44 34

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Marynin 61a, 21-030 Motycz k/Lublina
tel. (81) 503 15 16
fax (81) 503 15 16 wew. 29

e-mail: office@cormay.pl


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.