Menu
   
      Analityka Ogólna
 
  Relacje inwestorskie
 


 
 •  Uryxxon Relax
 

 

 

 • Wydajność 60 badań/godz.
 • Automatyczna kalibracja
 • 200 wyników z danymi pacjentów
 • Dotykowy wyświetlacz
 • Niezależne zasilanie
 • Wygodny i łatwy w obsłudze
 •  Uryxxon 500
 
 • Wydajność 400 badań/godz.
 • Pamięć: 500 wyników z danymi pacjentów
 • Zapisywanie wyników osadów
 
 

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.