Menu
   
      Wzorce
 
  Relacje inwestorskie
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Nr kat Zestaw Wielkość opakowania
5-115 Albumin Standard 1 x 2 ml
5-116 Protein Standard 4 1 x 5 ml
5-132 Calcium Standard 1 x 5 ml
5-118 Cholesterol Standard 200 1 x 5 ml
5-119 Cholesterol Standard 400 1 x 5 ml
5-123 Creatinine Standard 2 1 x 5 ml
5-121 Glucose Standard 100 1 x 5 ml
5-122 Glucose Standard 300 1 x 5 ml
5-127 MG Standard 1 x 5 ml
5-120 Phosphorus Standard 1 x 5 ml
5-130 Triglycerides Standard 220 1 x 5 ml
5-128 Urea Standard 42 1 x 5 ml
5-125 Uric Acid Standard 5 1 x 5 ml
5-133 Iron Standard 56 1 x 5 ml

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.