Menu
   
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. FUNDUSZY UNIJNYCH
Miejsce pracy: Lublin

Dołączając do zespołu będziesz odpowiedzialny/a za:

 • Koordynację projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz kontrola realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych,
 • Pomoc w obsłudze finansowej projektów unijnych, w tym sprawdzanie poprawności opisów i kompletności dokumentów źródłowych,
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej projektów, w tym wniosków o płatność oraz prowadzenie wszelkiej korespondencji z instytucjami finansującymi.
 • Ścisła współpraca z firmami doradczymi oraz osobami w firmie uczestniczącymi w realizacji projektów.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą funduszy unijnych,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem projektów dofianansowanych z UE,
 • biegła obsługa MS Excel,
 • znajomość języka angielskiego,
 • zdolność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji,
 • wysoka dbałość o szczegóły,
 • wysoka asertywność.

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku,
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • pracę pełną wyzwań i możliwości rozwoju,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl w temacie podając numer referencyjny: SFU_Lublin.

Do przesłanych dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.