Menu
   
 
  Relacje inwestorskie
 


 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

PRAKTYKANT/STAŻYSTA W DZIALE HR
Miejsce pracy: LublinZadaniem praktykanta będzie wsparcie w bieżących zadaniach związanych mi.in. z :

 • rekrutacją: emisja ogłoszeń rekrutacyjnych, umawianie kandydatów, uczestnictwem w rozmowach,
 • szkoleniami: tworzenie dokumentacji szkoleniowej, kwestie organizacyjne, zbieranie ofert,
 • dokumentacją kadrową – segregowanie dokumentacji i archiwizacja,
 • komunikację wewnętrzną – poznanie systemu EMPLO,  weryfikacja danych w systemie,
 • employer branding – promocją marki pracodawcy na rynku pracy.

Nasze oczekiwania:

 • absolwent lub student 4-5 roku studiów ( psychologia, socjologia, zarządzanie, ekonomia itp.)
 • wysoka motywacja do rozwoju w obszarze HR i/lub odbyte praktyki w obszarze HR
 • biegła obsługa komputera, a w szczególności programu Excel
 • dobra znajomość języka angielskiego, min. B1/B2
 • wysoka dbałość o szczegóły
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:

 • min 3 –miesięczna praktyka lub płatny staż z Urzędu Pracy (konieczny status osoby bezrobotnej)
 • możliwość zdobycia doświadczenia w dziale HR
 • ciekawe zadania i dużo wyzwań
 • przyjazna atmosfera pracy
 • elastyczny grafik
 • możliwość zatrudnienia po odbytym stażu z Urzędu Pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl w temacie podając numer referencyjny: HR_Lublin.


Do przesłanych dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.