Menu
   
      Orphee
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Parametr

Nr katalogowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Orphee

Myt-3D

MYT302

 

Myt-3D

MYT304N

 

Myt-3D

MYT306N

 

Myt-5D

MYT502

 

Myt-5D

MYT506N

Myt-CAL

MYTCAL2

 

DILUENT FOR MYTHIC 22

HM22-003-10

 

MYTHIC 18 M-PACK

HM18-010

 

CLEANER FOR MYTHIC 22

HM22-001-1

 

OnlyOne

HM22-002-1

 

Mythic 18-22 FLUSH-CLEANER

HM18-011-025

 

Mythic 18 Diluent

HM18-009-10

 

Mythic 18 Diluent

HM18-009-20

Mythic 18 Cyanide free Lytic Solution

HM18-008-1

 

Mythic 18 Cyanide free Lytic Solution

HM18-008-05

Mythic 18-22 Enzymatic Cleaning Solution

HM18-007-1

 

Mythic TS Reagent Pack

HMTS-001-1

 

Mythic TS Buffer Box

HMTS-001-2

 

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.