Menu
   
      ACCENT-200
 
  Relacje inwestorskie
 


 

ANALIZATOR BIOCHEMICZNY ACCENT-200

 

 

 • Wydajność 200 oznaczeń fotometrycznych na godzinę bez ISE, do 300 oznaczeń na godzinę z ISE (Na, K, Cl, Li)
 • Aparat typu bench top
 • 40 pozycji odczynnikowych
 • 40 pozycji próbkowych
 • Chłodzenie odczynników i próbek badanych na pokładzie analizatora
 • Detektor poziomu cieczy, detektor kolizji, pomiar pozostałej ilości odczynnika
 • Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku
 • Niskie koszty oznaczenia
 • Minimalna objętość reakcyjna - 180 µl
 • Maksymalne zużycie wody do 3,5l/h
 • Szeroki panel badań
 •  Oprogramowanie w języku polskim

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.