Menu
   
      Analiza moczu
 
  Relacje inwestorskie
 


 
 • URYXXON RELAX VET

 
 • Prosta obsługa
 • Automatyczny transport pasków do odczytu
 • Automatyczna kalibracja i kompensacja zabarwienia moczu
 • Flagowanie patologicznych parametrów
 • Możliwość wyboru jednostek
 • Bezdotykowa codzienna obsługa
 •  URI TEX VET

 

 

 • pół-automatyczne, przenośne urządzenie
 • małe gabaryty (rozmiar terminala do kart płatniczych)
 • wyniki po 60 s
 • ekran dotykowy
 • pamięć: 2000 wyników – łatwe wyszukiwane po ID pacjenta
 • drukowane wyników: zewnętrzny komputer lub drukarka (produkt opcjonalny)
 • Paski URI TEX VET
 • 10-parametrowe
 • 2-parametrowe: kreatynina/mikroalbumina
 • BHB Milk (do diagnotyki ketozy u krów mlecznych)

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.