Menu
   
      AKTUALNOŚCI
 
  Relacje inwestorskie
 


 

  

 


Odkrywając prawdę ukrytą w kropli, ratujemy zdrowie
i podnosimy jakość życia milionów ludzi na świecie. Odsłaniamy przeszłość i przyszłość. Pomagamy zrozumieć to, co znane i poznać to, co pozostaje tajemnicą.

Jesteśmy innowacyjni. Jesteśmy konkurencyjni. Jesteśmy odpowiedzialni.

Chronimy życie,
KTÓRE JEST SKARBEM

 

 
 

MedLab 2017

6-9 Luty, Dubaj
Hala Za'abeel 5, Stoisko G40

Serdecznie zapraszamy

 
     

NOWOŚĆ

Odczynnik do oznaczania stężenia prokalcytoniny dostępny na wybranych analizatorach biochemicznych.
Szczegóły oferty u przedstawicieli regionalnych.

 
     
Medica 2016

Największe targi branżowe po raz kolejny mogą pochwalić się wysoką frekwencją specjalistów z całego świata. PZ Cormay promował szeroką ofertę odczynnikową dedykowaną chemii klinicznej i hematologii. Ponadto z dużym zainteresowaniem spotkały się aktualne projekty firmy: analizator biochemiczny Equisse oraz Mythic 120 dedykowany hematologii.

.....

 
   
IV Kongres EFLM-UEMS, Warszawa
21-24.09.2016
Tegoroczny kongres był okazją do zaprezentowania analizatora hematologicznego Mythic 120 oraz aparatu Equisse dedykowanego do chemii klinicznej. Analizatory są na etapie finalizowanych projektów firmy.
   
   
   
   

 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.