Menu
   
      AKTUALNOŚCI
 
  Relacje inwestorskie
 


 

  

 


Odkrywając prawdę ukrytą w kropli, ratujemy zdrowie
i podnosimy jakość życia milionów ludzi na świecie. Odsłaniamy przeszłość i przyszłość. Pomagamy zrozumieć to, co znane i poznać to, co pozostaje tajemnicą.

Jesteśmy innowacyjni. Jesteśmy konkurencyjni. Jesteśmy odpowiedzialni.

Chronimy życie,
KTÓRE JEST SKARBEM

 
 
Medica 2016

Największe targi branżowe po raz kolejny mogą pochwalić się wysoką frekwencją specjalistów z całego świata. PZ Cormay promował szeroką ofertę odczynnikową dedykowaną chemii klinicznej i hematologii. Ponadto z dużym zainteresowaniem spotkały się aktualne projekty firmy: analizator biochemiczny Equisse oraz Mythic 120 dedykowany hematologii.

.....

 
   
IV Kongres EFLM-UEMS, Warszawa
21-24.09.2016
Tegoroczny kongres był okazją do zaprezentowania analizatora hematologicznego Mythic 120 oraz aparatu Equisse dedykowanego do chemii klinicznej. Analizatory są na etapie finalizowanych projektów firmy.
   
AACC 2016  
2 - 4 Sierpnia w Pennsylvania Convention Center
w Philadelphii odbyła się już 68 z kolei konferencja naukowa połączona z tragami branżowymi. Organizator zarejestrował 20 000 specjalistów diagnostyki laboratoryjnej uczestniczących w wykładach oraz odwiedzajcych stoiska wystawiennicze.
   
Twoje Laboratorium 03(33)/ Lato 2016
   

Arab Health 2016
25 - 28 Stycznia
Firma prezentowała swoją oferę na stale rozrastających sie targach w Dubaju. 

   
   

 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.